Många frågor rör vad som är normalt blodsocker. Denna sida skall försöka reda ut svaret på frågan vad som är ett normalvärde, och vad som inte är det. Det är lite komplicerat, eftersom det beror på flera olika saker. Ambitionen är dock att det skall bli någorlunda lätt att förstå.

I den här guiden hjälper dig att förstå mer om blodsocker och diabetes >

 

Blodsocker är det glukos (druvsocker) som finns löst i blodet. Kroppen strävar alltid efter att hålla blodsockret inom normala gränser. Alltför högt blodsocker skadar i längden (under åratal) de små blodkärlen i kroppen, vilket kan ge många olika sjukdomar. Riktigt högt blodsocker får man bara vid diabetes. Lite förhöjt blodsocker talar för nedsatt glukostolerans, eller prediabetes. Det är ett förstadium med hög risk utveckla diabetes, om inga åtgärder sätts in.